هم اکنون شرکت ایرداک بیش از 150 نوع قطعه پیش ساخته بتنی در سایزهای مختلف تولید میکند که مشخصات مهمترین انواع آن در فایل زیر موجود می باشد. اسامی این قطعات به این شرح است:
باکسها:
1- باکس تیپ 5 ساده
2- باکس تیپ 4 ساده
3- باکس تیپ 4 قرنیزدار
4- باکس تیپ 3 ساده
5- باکس تیپ 3 قرنیزدار
دالها
6- دال دهانه یک متری ساده
7- دال دهانه یک متری قرنیزدار
8- دال دهانه دو متری ساده
9- دال دهانه دومتری قرنیزدار
10- دال دهانه سه متری ساده
11- دال دهانه سه متری قرنیزدار
12- دال دهانه چهار متری ساده
13- دال دهانه چهار متری قرنیزدار
14- دال دهانه پنج متری ساده
15- دال دهانه پنج متری قرنیزدار
16- دال دهانه شش متری ساده
17- دال دهانه شش متری قرنیزدار

18 انواع تیرپل ساده
دیوار پیش ساخته
19- دیوار 3 متری
20- ستون
21- فونداسیون شیار دار
22- دیوار الحاقی
قطعات سالن صنعتی
23- فونداسیون کناری
24- فونداسیون وسطی
25- تیرکناری
26- تیر وسطی
27- انواع ستون یک طرفه
28- انواع ستون دو طرفه
29- انواع سقف صنعتی