پیرو آگهی مزایده فروش املاک، خودرو و اقلام راکد انبار مرکزی (نوبت اول) جهت دسترسی آسان شرکت کنندگان محترم در مزایده و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده اسناد مربوطه جهت اقدامات بعدی منتشر می شود.
لازم به توضیح است این اسناد بدون مهر شرکت خانه سازی ایرداک فاقد اعتبار بوده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بعد از پرینت سند ، در محل شرکت آن را ممهور به مهر شرکت نموده و یا اوراق از قبل مهر شده و آماده را از دفتر انبار مرکزی کارخانه دریافت نمایند.

الف)
برگ شرایط شرکت در مزایده ساختمان نیمه تمام 4 طبقه واقع در شهرک مرزداران: دانلود

ب) برگ شرایط شرکت در مزایده دفتر تجاری خدماتی واقع در خیابان امام خمینی پاساژ سبلان طبقه چهارم : دانلود

ج) برگ شرایط شرکت در مزایده اقلام راکد انبار مرکزی : دانلود

د) برگ شرایط شرکت در مزایده وانت پژو مدل 70 : دانلود

هـ) برگ شرایط شرکت در مزایده سوار پیکان مدل 80 : دانلود