شرکت خانه سازی ایرداک(سهامی خاص) در تاریخ 26/06/1354 تحت شماره 644/867 در اداره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسیده است.


فعالیت اصلی شرکت

 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ایجاد و تأسیس کارخانجات به منظور طراحی، محاسبه و تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی و تهیه ان جهت احداث واحدهای مسکونی و صنعتی،تولید شن و ماسه، تهیه وتولید بتن آماده و سایر محصولات بتنی، تحصیل کلیه مواد و هر نوع ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات،مواد مصرفی و لوازم یدکی مورد نیاز از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها ، مشارکت در امر سرمایه گذاری هر نوع پروژه ومرتبط با موضوع شرکت و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت که در ارتباط با اهداف فوق باشد.

 

سرمایه

 

آخرین افزایش سرمایه شركت در سال مالی منتهی به 30/12/1383برابر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به تاریخ 28/07/1383 و به استناد صورتجلسه شماره 200 مورخ 16/09/1383 هیئت مدیره شركت پیرو آگهی منتشره در روزنامه رسمی(اطلاعات) به شماره 23228 مورخ23/09/1383 انجام گرفته است

 

 

نام سهامدار

درصد

تعداد

مبلغ-ریال

شركت بهساز مشاركتهای ملت

89.842

10000010

10000010000

بانک ملت

9.165

1020177

1020177000

سازمان صنایع ملی ایران

0.148

16536

16536000

آقای زین العابدین رحیم زاده خوئی

0.148

16481

16481000

آقای بویه تاگارد نیلسن

0.143

15895

15859000

سایرسهامداران

0.554

61489

61489000

جمع


آدرس:کیلومتر 7 جاده تبریز-تهران


برگرفته از سایت بهساز مشارکت های ملت