ردیف نام قطعه
 تعداد
 1 باکس ت 3
 42
 2 باکس قرنیزدار ت 3
 2
 3 باکس ت 4
 23
 4 باکس قرنیزدار ت 4
 12
 5 باکس ت 5
 33
 6 ستون (طرح سونگون)
 258
 7 فونداسیون (طرح سونگون)
 70
 8 دیوار (طرح موسسه شهید کریمی)
 1
 9 دیوار (طرح شهرداری)
 48
 10 دیوار الحاقی
 200
 11 دال 4/8 متری
 16
 12 دال قرنیزدار 4/8 متری
 2
 13 دال 5/65 متری
 46
 14 دال 3/7 متری
 5
 15 دال 2/6 متری
 48
 16 دال قرنیزدار 2/6 متری
 2
 17 دال 4/6 متری
 9
 18 دال قرنیزدار 4/6 متری
 2
 19 داکت 180
 20 درپوش 28
 21 فونداسیون U شکل
 48
 22 تیرپل 8/98 متری
 32
 23 سقف صنعتی 16/25
 4

سفارش ساخت انواع قطعات پیش ساخته بتنی با طرح ویژه پذیرفته میشود.