شرکت خانه سازی ایرداک (سهامی خاص) در نظر دارد:
الف) ساختمان نیمه تمام 4 طبقه واقع در شهرک مرزداران
ب) دفتر تجاری خدماتی واقع در خیابان امام خمینی پاساژ سبلان طبقه چهارم
ج) اقلام راکد انبار مرکزی
د) وانت پژو مدل 70
هـ) سوار پیکان مدل 80
را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، متقاضیان می توانند در ساعات اداری به غیر از روزهای تعطیل به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی (نوبت دوم) جهت بازدید و دریافت اسناد و شرایط مزایده اقدام و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/10/18 نسبت به تحویل اسناد مزایده به نشانی: تبریز- کیلومتر 7 جاده تهران، بالاتر از نمایشگاه بین المللی تبریز- کوی ایرداک- شرکت خانه سازی ایرداک مراجعه نمایند. زمان بازگشائی پاکت های قیمت پیشنهادی راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 91/10/19 در محل شرکت خواهد بود.