آذربایجان شرقی- تبریز- کیلومتر 7 جاده تهران- کوی ایرداک- شرکت خانه سازی ایرداک

محل شرکت خانه سازی ایرداک بر روی نقشه تبریز را در اینجا ببینید

Iran- Azarbaijan Shargi - Tabriz - Seventh Kilometer Of Tehran Road - Irdak Alley - Irdak House Building Company
سفارش ساخت انواع قطعات پیش ساخته بتنی با طرح ویژه پذیرفته میشود.